top of page

PROJECTE
ESCANYAGATS

EL PROJECTE

El Projecte Escanyagats es centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós (Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic dels nostres cursos fluvials. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l'espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus).

Objectius

1. Evitar l’extinció de poblacions mediterrànies d’espinós (Gasterosteus aculeatus).
2. Millorar de l’estat de conservació de l’espinós i altres espècies aquàtiques amenaçades acompanyants a diverses conques de Catalunya.
3. Restaurar els hàbitats fluvials en trams clau per a l’espinós i altra fauna aquàtica autòctona.
4. Difondre i donar a conèixer els valors ambientals i patrimonials dels ecosistemes aquàtics continentals.

5. Implicar directament la societat en la seva conservació de l’espinós.

Actuacions

1. GORGS DE RIERES MEDITERRÀNIES: Millora del potencial de trams fluvials per mantenir refugis per a la fauna aquàtica durant l'estiatge i per a actuar com a corredors biològics funcionals. 

 

 

 

 

2. ESTOCS "RESERVA" DE FAUNA AMENAÇADA: Establiment de nous estocs poblacionals d'espinós i altres espècies amenaçades de fauna aquàtica en masses d'aigua artificials, com a reserva operativa davant una eventual regressió acusada o extinció de les poblacions romanents al medi natural. 

3. EXPANSIÓ DE L'ESPINÓS: Alliberament d'exemplars per afavorir l’augment de l’àrea d’ocupació d’una espècie en progressiva retracció respecte la seva distribució històrica: conques de l’Onyar, el Daró i el Ter.

4. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS: Monitorització directe de les actuacions de conservació mitjançant mostrejos faunístics i de vegetació.

 

5. INTERPRETACIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ:  actuacions formatives, de ciència ciutadana, de sensibilització i d’instal·lació d’elements interpretatius sobre el valor dels sistemes aquàtics continentals mediterranis, directament vinculades al projecte escanyagats.

 

 

 

 

6. GRUPS DE VOLUNTARIAT NATURALISTA. Creació i gestió de grups de voluntariat naturalista que participin activament a les actuacions del projecte escanyagats.

P7180131_edited.jpg
P7180122_edited.jpg
P7160100_edited.jpg
PC130034.JPG
P6010071 editado.jpg
P7160106_edited.jpg
P6010022 editado.jpg
P6010076 editado.jpg
P6010065 editado.jpg
WhatsApp Image 2019-06-01 at 22.59.42 ed
P7160104_edited.jpg
P7160097_edited.jpg
P6010057 editado.jpg
JMN_2019.jpg
P7180121_edited.jpg
PC190094.JPG
P1070009.JPG
P9280330.JPG
bottom of page