top of page

2019

Any d'inici del projecte

33

Acords amb propietaris/es

69

Punts d'aigua en custòdia

4

Cursos fluvials en custòdia

El Projecte Escanyagats es centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós (Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic dels nostres cursos fluvials. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l'espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus).

Objectius

 

1. Evitar l’extinció de poblacions mediterrànies d’espinós (Gasterosteus aculeatus).

2. Millorar de l’estat de conservació de l’espinós i altres espècies aquàtiques amenaçades acompanyants a diverses conques de Catalunya.

3. Restaurar els hàbitats fluvials en trams clau per a l’espinós i altra fauna aquàtica autòctona.

4. Difondre i donar a conèixer els valors ambientals i patrimonials dels ecosistemes aquàtics continentals.

5. Implicar directament la societat en la seva conservació de l’espinós.

Actuacions

 

1. GORGS DE RIERES MEDITERRÀNIES

Millora del potencial de trams fluvials per mantenir refugis per a la fauna aquàtica durant l'estiatge i per a actuar com a corredors biològics funcionals.

P7180121_edited.jpg
P7160106_edited.jpg
P7160104_edited.jpg

2. ESTOCS "RESERVA" DE FAUNA AMENAÇADA

Establiment de nous estocs poblacionals d'espinós i altres espècies amenaçades de fauna aquàtica en masses d'aigua artificials, com a reserva operativa davant una eventual regressió acusada o extinció de les poblacions romanents al medi natural. 

PC190094.JPG
P9280330.JPG
P1070009.JPG

3. EXPANSIÓ DE L'ESPINÓS

Alliberament d'exemplars per afavorir l’augment de l’àrea d’ocupació d’una espècie en progressiva retracció respecte la seva distribució històrica: conques de l’Onyar, el Daró i el Ter.

4. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS

Monitorització directe de les actuacions de conservació mitjançant mostrejos faunístics i de vegetació.

PC130034.JPG
P6010076 editado.jpg
P6010071 editado.jpg

5. INTERPRETACIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ

Actuacions formatives, de ciència ciutadana, de sensibilització i d’instal·lació d’elements interpretatius sobre el valor dels sistemes aquàtics continentals mediterranis, directament vinculades al projecte escanyagats.

WhatsApp Image 2019-06-01 at 22.59.42 ed
P6010022 editado.jpg
P6010065 editado.jpg

6. GRUPS DE VOLUNTARIAT NATURALISTA

Creació i gestió de grups de voluntariat naturalista que participin activament a les actuacions del projecte escanyagats.

P7160097_edited.jpg
JMN_2019.jpg
P6010057 editado.jpg
P7180131_edited.jpg
P7180122_edited.jpg
P7160100_edited.jpg
bottom of page