top of page
Exposició.jpg

 

Exposició sobre l'espinós

Exposició autoinstal·lable (Roll-Up) de 10 plafons explicatius sobre l'espinós, les seves amenaces i com podem ajudar-lo.

Reserveu una activitat amb aquest material a: 

info@sorellona.org

Curs medi fluvial - 1) Els rius mediterranis-1.jpg

Curs Rius - 1.Els rius mediterrànis

El Curs del medi fluvial té 4 blocs i una itinerari.

El primer bloc us inicia en les característiques dels rius mediterranis i els seus principals factors d'amenaça.

Curs medi fluvial - Itinerari autoguiat-1.jpg

Curs Rius - Itinerari autoguiat

El Curs del medi fluvial té 4 blocs i una itinerari.

Aquest  itinerari pel municipi de Girona passa per 15 parades d'interès i permet observar els conceptes del curs.

MaquetaRieres (1).jpeg

 

Maqueta d'un tram fluvial

Aquesta maqueta de les rieres mediterrànies és un recurs visual per entendre i poder aprofundir en les característiques dels rius i les seves problemàtiques.

Reserveu una activitat amb aquest material a: 

info@sorellona.org

Manual_bones_practiques.jpg

Manual de bones pràctiques

Manual dirigit a tots els públics amb informació específica sobre l'espinós, el seu hàbitat, les amenaces i mesures per a la seva conservació.

Curs medi fluvial - 2) Qui viu als rius-1.jpg

Curs Rius - 2.Les espècies autòctones

El Curs del medi fluvial té 4 blocs i una itinerari.

El segon bloc us ofereix un resum de les espècies de fauna i flora més representatives dels nostres rius.

Propostes EA_Escanyagats-1.jpg

Activitats d'Educació Ambiental

Paquet d'activitats i recursos sobre les rieres mediterrànies en context de canvi climàtic dirigides a totes les edats des d'infantil fins a batxillerat.

Servei Comunitari Ambiental

Servei comunitari que consisteix en conèixer i conservar els ecosistemes aquàtics continentals i protegir-ne la fauna amenaçada que hi habita.

Coneguem l'espinós.jpg

Tríptic: Coneguem l'espinós

Tríptic divulgatiu sobre l'espinós, on viu, quines amenaces té i quines estratègies podem fer per a la seva conservació.

Si el voleu en fromat paper contacteu a: info@sorellona.org

 

Curs medi fluvial - 3) Espècies Exòtiques invasores-1.jpg

Curs Rius - 3.Espècies exòtiques 

El Curs del medi fluvial té 4 blocs i una itinerari.

El tercer bloc explica una de les problemàtiques dels rius: la presència d'espècies exòtiques invasores. 

video espinós.jpg

 

Vídeo sobre  l'espinós

Vídeo divulgatiu sobre l'espinós, el seu hàbitat i costums i les seves dificultats en competir amb les espècies invasores.

Guia de les Rieres mediterrànies.jpg

 

Guia de natura de les rieres

Aquesta guia de natura en format desplegable recull els principals elements de la vida a la riera mediterrània.

Podreu comprar-la per 5€ a les activitats o demanar-la a info@sorellona.org

Curs medi fluvial - 4) Com ho expliquem-1.jpg

Curs Rius - 4.Recursos educatius

El Curs del medi fluvial té 4 blocs i una itinerari.

El quart bloc ens brinda recursos i idees per a transmetre l'estima per la natura mentre descobriu el riu.

Dossier instruccions_recupera la riera-1.jpg

 

Joc de l'escanyagats

"Recupera la riera" és un joc per a jugar a l'aula i sobre problemes a les rieres mediterrànies i possibles solucions.

Reserveu una activitat amb aquest material a: 

info@sorellona.org

bottom of page