PROJECTE

ESCANYAGATS

 
23 de juliol de 2020
Activitat de descoberta del riu Celrè

El passat dia 18 de juliol de 2020 es va portar a terme una activitat d'educació ambiental a la vora del riu Celrè, al municipi de Quart. Va tenir molt bona rebuda, hi van assistir 36 persones, entre elles moltes famílies amb canalla!!!

Com de costum, a l'inici de la jornada vàrem presentar el Projecte Escanyagats i després vàrem explicar com ens organitzaríem, tot demanant a tothom que es responsabilitzés de complir les recomanacions anti-COVID. Un cop fet això ens vàrem apropar al primer punt del riu per treure unes nanses per a la captura de peixos, que havien estat instal·lades el dia anterior. En arribar, vàrem buidar les nanses a un recipient i van sortir molts espinosos, peix emblema del projecte. Molta gent era la primera vegada que sentia parlar d'aquest petit peixet. Es van explicar les característiques i curiositats de l'espinós (o escanyagats), es va explicar que era una espècie en regressió i es va incidir en les problemàtiques que l'afecten, tot comentant possibles solucions al respecte. Al segon punt del riu també vàrem treure les nanses de l'aigua i vàren sortir uns barbs de muntanya grossos! Es va explicar que també era una espècie autòctona amenaçada, de què s'alimenten, què necessiten per viure, etc...

Va ser una jornada molt agradable, on tant petits com adults vàrem gaudir i aprendre molt, i sobretot, vàrem posar en valor les rieres mediterrànies i els animals que hi viuen.

Gràcies a tots els assistents per l'interès. Cuidem el riu!

4 de maig de 2020
Aconseguim finançament pel Projecte Escanyagats!

L'empresa Sorelló, estudis al medi aquàtic S.L., estreta col·laboradora del Projecte Escanyagats i amb àmplia experiència acreditable en l’estudi i el seguiment de l’espinós, ha presentat un projecte a les subvencions de la Generalitat de Catalunya per fer actuacions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre). Aquest projecte ha estat atorgat i el marc d'actuació és el riu Daró, un riu amb règim típicament mediterrani que acull una de les millors poblacions d'espinós (Gasterosteus aculeatus) de tot el vessant Est de la península Ibèrica. Aquesta espècie es troba en perill d’extinció, i la seva tendència segueix essent regressiva arreu del país, degut principalment a la proliferació de fauna íctica exòtica, el canvi climàtic, l’alteració dels ecosistemes fluvials, i la pèrdua de qualitat de l’aigua, entre altres factors.

Afortunadament, el riu Daró és un dels pocs rius de terra baixa de Catalunya amb molt poques, o fins i tot -en bona part del seu curs alt- cap espècie exòtica íctica o de macrofauna aquàtica. Tanmateix al curs mitjà alt, justament al petit tram inclós a la zona d’actuació proposada hi persisteixen dos nuclis aïllats de el crac roig americà (Procambarus clarkii) i el peix sol (Lepomis gibbosus). Aquestes dues espècies exòtiques mantenen sengles nuclis poblacionals en aquest petit sector del riu Daró de molt alt interès per a l’espinós. Els resultats d’una diagnosi duta a terme l’any 2011 demostren clarament que la densitat d’aquestes dues espècies exòtiques es correlaciona negativament amb la densitat d’espinós, sobretot durant l’estiatge.

Al llarg de 2020 es faran 4 actuacions: Control intensiu de peixos i crustacis exòtics, instal·lació de panells informatius, senyals d’usos i protecció de la llera per a evitar l’accés de vehicles motoritzats. 

De ben segur aquestes actuacions aniran en favor de l'espinós i altres espècies aquàtiques amenaçades.

30 de març de 2020
Augmentem les finques en custòdia del projecte!

Aquest 2020 hem tancat 3 nous convenis de custòdia ben interessants! Es tracta de convenis peculiars que inclouen punts d'aigua aptes per formar nous nuclis d'espinós i que alberguin poblacions abundants d'amfibis i de rèptils aquàtics. El més curiós l'hem signat amb l'Ajuntament de Quart. Es tracta d'un conveni que inclou les cubetes de l'antiga depuradora del poble, actualment obsoleta. Creiem que pot ser un indret molt interessant per fer-hi un nou nucli d'espinós prop d'una de les millors poblacions d'aquesta espècie, la del riu Celrè. Aquest peix amenaçat ajudarà també a mantenir a ratlla les poblacions de mosquits del poble. El segon conveni l'hem signat amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, propietari d'una bassa de nova creació situada al Puig de les Bateries. Aquesta bassa es va crear al 2019, amb l'assessorament dels companys de la Societat Catalana d'Herpetologia. L'ús de la bassa és exclusivament la conservació de fauna aquàtica amençada, i ja ha estat colonitzada per, almenys, 3 espècies d'amfibis. El tercer conveni l'hem signat amb els companys de l'Associació Galanthus, que alhora tenen un conveni amb l'Ajuntament de Celrà per a l'assessorament i bona gestió dels punts d'aigua del municipi. En aquest cas, la bassa en conveni és l'anomenada Bassa de Can Marturi, molt interessant tant per la seva ubicació, a la falda de les Gavarres, com per l'impacte social que poden tenir les actuacions en aquesta massa d'aigua, ja que es troba relativament a prop del poble. Amb aquests nous conjvenis ja en són 15 les masses d'aigua gestionades per la Sorellona en favor de la vida aquàtica. Aviat sabrem si ens aproven projectes que ens permetin crear aquests 3 nous nuclis d'espinós i reforçar-ne els que hem anat creant durant el 2019.

10 de febrer de 2020
Seguiments dels nuclis ex situ d'espinós

Durant les passades setmanes hem estat fent un seguiment dels nous nuclis d'espinós a les basses que tenim en conveni. Els resultats han estat força esperançadors. S'ha recapturat espinós a un 50% de les basses on s'havien alliberat uns mesos abans. Dels 1932 individus alliberats a 8 basses diferents, se n'han recapturat un total de 40 (2,07% dels alliberats). S'ha de tenir en compte que algunes de les basses on s'han alliberat espinosos són de dimensions considerables i, per tant, és més complicat que caiguin a les nanses que fem servir per fer el seguiment, però això no vol dir que no hi siguin. Al punt d'aigua on s'han recapturat més espinosos ha estat a la bassa de Can Rufí, on s'han recuperat 27 individus dels 128 alliberats, els quals estaven en perfectes condicions i havien augmentat en mida. Fins i tot vàrem trobar femelles gràvides! A més, hem tingut sorpreses agradables en retirar les nanses. A dues basses hem capturat tritons! En concret, un tritó verd i un tritó palmat. També hem descobert que a una de les basses en custòdia hi ha anguiles, una altra espècie de peix autòcton amenaçada.

En resum, sembla que l'estratègia conservació basada en la creació de nuclis ex situ d'espinós a basses en custòdia funciona! Aquest any tornarem a fer-ne un seguiment per comprovar si s'han reproduït en alguna de les masses d'aigua. 

25 de novembre de 2019
Activitat divulgativa i formativa a Quart

El passat dissabte 23 de novembre es va portar a terme una xerrada divulgativa al local social de Quart, en la que van assistir 4 persones. Se'ls va explicar als assistents els objectius i les actuacions fetes del projecte escanyagats, així com les problemàtiques que afecten les rieres mediterrànies i tots els seus habitants. Tot i ser poca gent es van generar moltes preguntes interessants i es van poder debatre. Un cop acabada la xerrada vàrem fer una pausa per dinar. Llavors ens vàrem retrobar i ens vàrem dirigir a la riera del poble, el Celrè, a treure les nanses calades el dia anterior. Els assistents van poder gaudir del fet d'entrar a la riera i conèixer de primera mà espècies autòctones molt singulars, com l'espinós, el barb de muntanya i fins i tot l'anguila! Per últim, agraïr molt als participants per haver assistit a l'activitat!

30 de setembre de 2019
Activitat divulgativa i formativa a la Cassà de la Selva

El passat dissabte 28 de setembre es va portar a terme una xerrada divulgativa a cel obert, al costat de la bassa de Can Vilallonga, en la que van assistir 18 persones. Primer de tot es van explicar els objectius i les actuacions del projecte escanyagats als assistents. Llavors es va ensenyar el nucli d'espinós creat a la mateixa bassa, on petits i grans van poder observar aquest peixet. Un cop demostrada la viabilitat del nucli d'espinós i resolts els dubtes i curiositats sorgides vàrem desplaçar-nos-nos cap als rius Bugantó i Celrè, on hi havia unes nanses calades el dia anterior. Un cop als trams de riu, els assistents vàren poder participar en el mostreig entrant a l'aigua amb les botes i traient els peixos de l'aigua. Vàrem retornar els barbs de muntanya a l'aigua i vàrem guardar un centenar d'espinosos per fer el darrer translocament de l'any cap a la riera de la Gotarra. Uns quants assistents es van animar a acompanyar-nos també a translocar els individus i els van poder alliberar al nou tram de riu. Moltes gràcies a tots els assistents!!

26 de setembre de 2019
Ja hem començat amb els translocaments d'espinós!

Durant la setmana passada i aquesta hem començat a crear nous nuclis d'espinós a les basses i embassaments que tenim en custòdia a diferents municipis. També hem començat amb les reintroduccions d'espinós a diversos trams de rius i rieres! Esperem que amb aquestes accions i la millora dels hàbitats que hem portat a terme durant aquest estiu l'espècie augmenti la seva àrea de distribució a Catalunya i millori el seu estat de conservació. A més, els nous nuclis d'espinós a les basses serviran per a repoblar certs trams de rius i rieres en cas que sigui necessari. Seguirem fent seguiment de les noves poblacions d'aquest peixet amenaçat al llarg dels darrers mesos.

23 de setembre de 2019
Activitat divulgativa i formativa a la Bisbal d'Empordà

El passat dissabte 21 de setembre es va portar a terme una xerrada divulgativa a Torre maria (Oficina de turisme de la Bisbal), en la que van assistir 13 persones tot i els aiguats! Primer de tot es va introduir als assistents els objectius i es van enumerar les actuacions que s'estan duent a terme al llarg del projecte. Llavors es va parlar dels factors de regressió de l'espinós i altres peixos autòctons, entre elles la contaminació per abocaments, les barreres artificials, la sequera generalitzada de les rieres mediterrànies i les espècies exòtiques invasores de peixos. En acabar es va deixar un espai de reflexió comuna perquè els assistents aportessin propostes per pal·liar la regressió de l'espinós, i van sortir idees interessants! Llàstima que degut als aiguats no ens vàrem poder apropar al riu Daró a conèixer l'espècie estrella del projecte. Moltes gràcies a tots els assistents!!

17 de setembre de 2019
Jornada de voluntariat al riu Galligants, Girona

El passat dissabte 14 de setembre es va portar a terme una jornada de voluntariat ambiental on van assistir i participar un total de 17 persones! Primer de tot es va fer una petita explicació del projecte, presentant l'espinós, les seves costums i els greus problemes de conservació que té a Catalunya. per altra banda també se'ls va fer una pinzellada als assistents sobre les actuacions que s'estan duent a terme al projecte escanyagats i el perquè de fer-les. Llavors ens vàrem dirigir cap al gorg del riu Galligants que volíem enfondir per a generar un refugi d'estiu òptim per a l'espinós i els amfibis de la zona. Un cop vàrem arribar vàrem repartir guants, pales, pics i gavetes i ens vàrem posar mans a l'obra! Tant en l'actuació com en la difusió de l'activitat ens varen acompanyar els companys i companyes dels Naturalistes de Girona. Va ser una jornada molt productiva, ja que del no res vàrem crear una bassa amb una superfície i fondària considerable! Moltes gràcies a tots els voluntaris!!!

13 de setembre de 2019
L'Ajuntament de Girona col·labora en el projecte escanyagats enfondint un gorg a la Riera de Sant Miquel

Aquesta setmana l'Ajuntament de Girona ha portat a terme la retirada de sediments d'un dels gorgs més interessants propers a la Riera de Galligants (Vall de Sant Daniel, Girona), concretament a un dels seus principals afluents: la Riera de Sant Miquel. Creiem que és un gorg interessant degut a que té l'important paper d'actuar com a refugi de peixos en època de sequera estival. Anys enrere, degut a diverses causes com un incendi i grans avingudes, el gorg va gairebé reblir-se de sediments, fet que va comportar la reducció de la superfície útil per als peixos. Llavors va venir un període de sequera extrema que va comportar l'assecament de tots i cadascun dels gorgs del Galligants i afluents. Amb aquest esdeveniment les poblacions de peixos vàren desaparèixer de la Vall. El fet d'ampliar certs gorgs estratègics d'aquesta xarxa de rieres mediterrànies sobre roca mare pot esdevenir la clau de volta per al manteniment de poblacions de peixos nouvingudes, que es reintroduiran en el marc d'aquest projecte les properes setmanes. Esperem que l'actuació serveixi perque aquests rierols tornin a tenir un equilibri ecològic degut a la presència de peixos autòctons! Aquesta acció també afavorirà, de retruc, a les poblacions d'amfibis de la Vall. 

22 de juliol de 2019
Activitat divulgativa i formativa al Ter, Girona

El passat dissabte 20 de juliol a la tarda es va celebrar la quarta activitat formativa del projecte, aquesta vegada al Ter. Van assistir 10 persones entre petits i grans! Se'ls va explicar primer els objectius i les accions que s'estan duent a terme en el marc del projecte i la importància de conservar els peixos autòctons, en una delicada situació, i els hàbitats que els acullen. Llavors ens vàrem calçar les botes d'aigua i vàrem fer una descoberta del riu, tot trobant alguns exemplars d'espinós que encara resisteixen a alguns racons del Ter. Amb aquest tipus d'actuacions pretenem donar a conèixer les espècies aquàtiques amenaçades dels nostres rius per tal de poder protegir-les i afavorir als peixos i altra fauna aquàtica amenaçada en un futur.

19 de juliol de 2019
Enfondiment de gorgs amb voluntariat a la riera de Sant Miquel, Girona

El passat dijous 18 de juliol es va fer la primera actuació de millora a la llera de la Riera de Sant Miquel per tal d'enfondir dos petits gorgs i evitar el seu assecament total al pic de l'estiu. Va ser una jornada de voluntariat molt profitosa i es va poder fer gràcies a la gran col·laboració del grup Tramuntana de l'esplai Mowgli. Es van aconseguir retirar de la llera 2,74 tones de sediments! Amb accions d'aquest tipus esperem aconseguir la sensibilització del jovent envers els problemes de les rieres mediterrànies i els seus habitants, donar a conèixer les espècies aquàtiques amenaçades dels nostres rius i augmentar les possibilitats de supervivència de l'espinós a l'epoca més calorosa i seca de l'any. Molt bona feina, Tramuntana!

17 de juliol de 2019
Activitat divulgativa i formativa a Taialà, Girona

El passat dimarts 16 de juliol al vespre vàrem anar a l'àrea d'acampada de Can Bellvitge a explicar el projecte escanyagats als joves del grup Tramuntana de l'esplai Mowgli. Vàrem parlar de la situació actual dels peixos autòctons, de les problemàtiques que els amenacen i de la importància de conservar les rieres mediterrànies. Amb aquesta sessió formativa hem volgut donar sentit al camp de treball i al gran esforç de voluntariat d'aquest grup de joves i esperem aconseguir sensibilitzar el jovent envers els problemes de les rieres mediterrànies i els seus habitants, donar a conèixer les espècies aquàtiques amenaçades dels nostres rius i afavorir els peixos i altra fauna amenaçada en un futur.