PROJECTE

ESCANYAGATS

 
4 de maig de 2020
Aconseguim finançament pel Projecte Escanyagats!

L'empresa Sorelló, estudis al medi aquàtic S.L., estreta col·laboradora del Projecte Escanyagats i amb àmplia experiència acreditable en l’estudi i el seguiment de l’espinós, ha presentat un projecte a les subvencions de la Generalitat de Catalunya per fer actuacions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre). Aquest projecte ha estat atorgat i el marc d'actuació és el riu Daró, un riu amb règim típicament mediterrani que acull una de les millors poblacions d'espinós (Gasterosteus aculeatus) de tot el vessant Est de la península Ibèrica. Aquesta espècie es troba en perill d’extinció, i la seva tendència segueix essent regressiva arreu del país, degut principalment a la proliferació de fauna íctica exòtica, el canvi climàtic, l’alteració dels ecosistemes fluvials, i la pèrdua de qualitat de l’aigua, entre altres factors.

Afortunadament, el riu Daró és un dels pocs rius de terra baixa de Catalunya amb molt poques, o fins i tot -en bona part del seu curs alt- cap espècie exòtica íctica o de macrofauna aquàtica. Tanmateix al curs mitjà alt, justament al petit tram inclós a la zona d’actuació proposada hi persisteixen dos nuclis aïllats de el crac roig americà (Procambarus clarkii) i el peix sol (Lepomis gibbosus). Aquestes dues espècies exòtiques mantenen sengles nuclis poblacionals en aquest petit sector del riu Daró de molt alt interès per a l’espinós. Els resultats d’una diagnosi duta a terme l’any 2011 demostren clarament que la densitat d’aquestes dues espècies exòtiques es correlaciona negativament amb la densitat d’espinós, sobretot durant l’estiatge.

Al llarg de 2020 es faran 4 actuacions: Control intensiu de peixos i crustacis exòtics, instal·lació de panells informatius, senyals d’usos i protecció de la llera per a evitar l’accés de vehicles motoritzats. 

De ben segur aquestes actuacions aniran en favor de l'espinós i altres espècies aquàtiques amenaçades.

30 de març de 2020
Augmentem les finques en custòdia del projecte!

Aquest 2020 hem tancat 3 nous convenis de custòdia ben interessants! Es tracta de convenis peculiars que inclouen punts d'aigua aptes per formar nous nuclis d'espinós i que alberguin poblacions abundants d'amfibis i de rèptils aquàtics. El més curiós l'hem signat amb l'Ajuntament de Quart. Es tracta d'un conveni que inclou les cubetes de l'antiga depuradora del poble, actualment obsoleta. Creiem que pot ser un indret molt interessant per fer-hi un nou nucli d'espinós prop d'una de les millors poblacions d'aquesta espècie, la del riu Celrè. Aquest peix amenaçat ajudarà també a mantenir a ratlla les poblacions de mosquits del poble. El segon conveni l'hem signat amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, propietari d'una bassa de nova creació situada al Puig de les Bateries. Aquesta bassa es va crear al 2019, amb l'assessorament dels companys de la Societat Catalana d'Herpetologia. L'ús de la bassa és exclusivament la conservació de fauna aquàtica amençada, i ja ha estat colonitzada per, almenys, 3 espècies d'amfibis. El tercer conveni l'hem signat amb els companys de l'Associació Galanthus, que alhora tenen un conveni amb l'Ajuntament de Celrà per a l'assessorament i bona gestió dels punts d'aigua del municipi. En aquest cas, la bassa en conveni és l'anomenada Bassa de Can Marturi, molt interessant tant per la seva ubicació, a la falda de les Gavarres, com per l'impacte social que poden tenir les actuacions en aquesta massa d'aigua, ja que es troba relativament a prop del poble. Amb aquests nous conjvenis ja en són 15 les masses d'aigua gestionades per la Sorellona en favor de la vida aquàtica. Aviat sabrem si ens aproven projectes que ens permetin crear aquests 3 nous nuclis d'espinós i reforçar-ne els que hem anat creant durant el 2019.

10 de febrer de 2020
Seguiments dels nuclis ex situ d'espinós

Durant les passades setmanes hem estat fent un seguiment dels nous nuclis d'espinós a les basses que tenim en conveni. Els resultats han estat força esperançadors. S'ha recapturat espinós a un 50% de les basses on s'havien alliberat uns mesos abans. Dels 1932 individus alliberats a 8 basses diferents, se n'han recapturat un total de 40 (2,07% dels alliberats). S'ha de tenir en compte que algunes de les basses on s'han alliberat espinosos són de dimensions considerables i, per tant, és més complicat que caiguin a les nanses que fem servir per fer el seguiment, però això no vol dir que no hi siguin. Al punt d'aigua on s'han recapturat més espinosos ha estat a la bassa de Can Rufí, on s'han recuperat 27 individus dels 128 alliberats, els quals estaven en perfectes condicions i havien augmentat en mida. Fins i tot vàrem trobar femelles gràvides! A més, hem tingut sorpreses agradables en retirar les nanses. A dues basses hem capturat tritons! En concret, un tritó verd i un tritó palmat. També hem descobert que a una de les basses en custòdia hi ha anguiles, una altra espècie de peix autòcton amenaçada.

En resum, sembla que l'estratègia conservació basada en la creació de nuclis ex situ d'espinós a basses en custòdia funciona! Aquest any tornarem a fer-ne un seguiment per comprovar si s'han reproduït en alguna de les masses d'aigua. 

25 de novembre de 2019
Activitat divulgativa i formativa a Quart

El passat dissabte 23 de novembre es va portar a terme una xerrada divulgativa al local social de Quart, en la que van assistir 4 persones. Se'ls va explicar als assistents els objectius i les actuacions fetes del projecte escanyagats, així com les problemàtiques que afecten les rieres mediterrànies i tots els seus habitants. Tot i ser poca gent es van generar moltes preguntes interessants i es van poder debatre. Un cop acabada la xerrada vàrem fer una pausa per dinar. Llavors ens vàrem retrobar i ens vàrem dirigir a la riera del poble, el Celrè, a treure les nanses calades el dia anterior. Els assistents van poder gaudir del fet d'entrar a la riera i conèixer de primera mà espècies autòctones molt singulars, com l'espinós, el barb de muntanya i fins i tot l'anguila! Per últim, agraïr molt als participants per haver assistit a l'activitat!